Soutěž

Soutěžící (18+ let)

Vyplňte prosím své jméno.

Vyplňte prosím své příjmení.

Odesláním tohoto formuláře se zapojíte do soutěže o Týdenní a Denní výhry. Zároveň tím potvrzujete, že souhlasíte s pravidly soutěže a že Vám bylo 18 let.

Vyplňtě prosím toto pole

Přihlášení dítěte 10-14 let

(vyplňuje zákonný zástupce přihlášený v 1. kroku, dítěti musí být 10-14 let v den zápasu, tedy 22.06.2021)

Vyplňtě prosím toto pole

Vyplňtě prosím toto pole

Vyplňte prosím platné datum

Vyplňtě prosím toto pole

Vyplňtě prosím toto pole

Vyplňtě prosím toto pole

Vyplňte prosím odpověď.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s pravidly soutěže a prohlašujete, že Vám bylo 18 let a že jste oprávněn/a disponovat s osobními údaji výše uvedeného dítěte ve smyslu jejich předání pro účely této soutěže.

online-forms.public.form.error.marketingAgreement